مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد
جستجوی پیشرفته

انتخاب برند گوشی

صرف نظر کردن از این مرحله

انتخاب مدل گوشی

قطعات شیائومی

 • Xiaomi 13T / 13T Pro

  Xiaomi 13T / 13T Pro

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Xiaomi 13T / 13T Pro مانند کیس، محافظ صفحه سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Xiaomi 13 Pro

  Xiaomi 13 Pro

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Xiaomi 13 Pro مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Xiaomi 13 Lite

  Xiaomi 13 Lite

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Xiaomi 13 Lite مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Xiaomi 13

  Xiaomi 13

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Xiaomi 13 مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Xiaomi 12S Ultra

  Xiaomi 12S Ultra

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Xiaomi 12S Ultra مانند گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Xiaomi 12T / 12T Pro

  Xiaomi 12T / 12T Pro

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل 12T / 12T Pro مانند کیس، محافظ صفحه سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Xiaomi 12 Lite

  Xiaomi 12 Lite

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Xiaomi 12 Lite مانند گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Xiaomi 12 Pro

  Xiaomi 12 Pro

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Xiaomi 12 Pro مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Xiaomi 12 / Xiaomi 12X

  Xiaomi 12 / Xiaomi 12X

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Xiaomi 12 / 12X مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Xiaomi 11T / 11T Pro

  Xiaomi 11T / 11T Pro

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل 11T Pro  از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Mi 11 Ultra

  Mi 11 Ultra

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Mi 11 Ultra  از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Mi 11 Lite / 11 Lite 5G NE

  Mi 11 Lite / 11 Lite 5G NE

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Mi 11 Lite  از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Mi 11 Pro

  Mi 11 Pro

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Mi 11 Pro  از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Mi 11i

  Mi 11i

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Mi 11i  از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Mi 11

  Mi 11

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Mi 11 از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Mi 10 Youth 5G

  Mi 10 Youth 5G

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Mi 10 Youth 5G از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Mi 10T Lite 5G

  Mi 10T Lite 5G

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل MiT 10 Lite 5G از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Mi 10 Lite 5G

  Mi 10 Lite 5G

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Mi 10 Lite 5G از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Mi 10T Pro 5G

  Mi 10T Pro 5G

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Mi 10T Pro 5G مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Mi 10T 5G

  Mi 10T 5G

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Mi 10T 5G مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Mi 10i 5G

  Mi 10i 5G

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Mi 10i 5G از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Mi 10 5G / Mi 10 Pro 5G

  Mi 10 5G / Mi 10 Pro 5G

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Mi 10 5G / Mi 10 Pro 5G از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Mi 9T / Mi 9T Pro

  Mi 9T / Mi 9T Pro

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل می 9 تی  و می 9 تی پرو از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Mi 9 Pro

  Mi 9 Pro

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Mi 9 Pro از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Mi 9 SE

  Mi 9 SE

  <p>لوازم جانبی شیائومی Mi 9 SE</p>
 • Mi 9 Lite

  Mi 9 Lite

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل می 9 لایت از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Mi 9

  Mi 9

  <p>لوازم جانبی شیائومی Mi 9</p>
 • Mi 8 Pro

  Mi 8 Pro

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات موبایل شیائومی مدل می 8 پرو از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Mi 8 SE

  Mi 8 SE

  <p>خرید لوازم جانبی شیائومی MI 8 SE</p>
 • Mi 8 Lite

  Mi 8 Lite

  <p>لوازم جانبی شیائومی Mi 8 Lite</p>
 • Mi 8

  Mi 8

  <p>لوازم جانبی شیائومی Mi 8</p>
 • Mi 6

  Mi 6

  <p>لوازم جانبی شیائومی Mi 6</p>
 • Mi 5s Plus

  Mi 5s Plus

  <p>لوازم جانبی شیائومی Mi 5s Plus</p>
 • Mi 5s

  Mi 5s

  <p>لوازم جانبی شیائومی Mi 5s</p>
 • Mi 5c

  Mi 5c

  <p>لوازم جانبی شیائومی Mi 5c</p>
 • Mi 5

  Mi 5

  <p>لوازم جانبی شیائومی  Mi 5</p>
 • Mi 4s

  Mi 4s

  <p>لوازم جانبی شیائومی Mi 4s</p>
 • Mi 4i

  Mi 4i

  <p>لوازم جانبی شیائومی Mi 4i</p>
 • Mi 4c

  Mi 4c

  <p>لوازم جانبی شیائومی Mi 4c</p>
 • Mi 4

  Mi 4

  <p>لوازم جانبی شیائومی Mi 4</p>
 • Mi 3

  Mi 3

  <p>لوازم جانبی شیائومی Mi 3</p>
 • Mi Mix 2S

  Mi Mix 2S

  <p>لوازم جانبی شیائومی Mi Mix 2S</p>
 • Mi Mix 2

  Mi Mix 2

  <p>لوازم جانبی شیائومی Mi Mix 2</p>
 • Mi Mix

  Mi Mix

  <p>لوازم جانبی شیائومی Mi Mix</p>
 • Mi Max 3

  Mi Max 3

  <p>لوازم جانبی شیائومی Mi Max 3</p>
 • Mi Max 2

  Mi Max 2

  <p>لوازم جانبی شیائومی Mi Max 2</p>
 • Mi Max

  Mi Max

  <p>لوازم جانبی شیائومی Mi Max</p>
 • Mi A3

  Mi A3

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Mi A3 از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Mi A2 Lite / Redmi 6 Pro

  Mi A2 Lite / Redmi 6 Pro

  <p>لوازم جانبی شیائومی Mi A2 Lite / Redmi 6 Pro</p>
 • Mi A2 / 6X

  Mi A2 / 6X

  <p>لوازم جانبی شیائومی Mi 6X / A2</p>
 • Mi A1 / 5X

  Mi A1 / 5X

  <p>لوازم جانبی شیائومی Mi 5X / A1</p>
 • Mi Note 10 Lite

  Mi Note 10 Lite

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل می نوت 10 لایت از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro

  Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل می نوت 10  / می نوت 10 پرو از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Mi Note 3

  Mi Note 3

  <p>لوازم جانبی شیائومی Mi Note 3</p>
 • Mi Note 2

  Mi Note 2

  <p>لوازم جانبی شیائومی Mi Note 2</p>
 • Mi Note Pro

  Mi Note Pro

  <p>لوازم جانبی شیائومی Mi Note Pro</p>
 • Mi Note

  Mi Note

  <p>لوازم جانبی شیائومی Mi Note</p>
 • Poco M6 Pro 4G / 5G

  Poco M6 Pro 4G / 5G

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Poco M6 Pro 4G / 5G مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Poco M6

  Poco M6

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Poco M6 مانند کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Poco M5s

  Poco M5s

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Poco M5s مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Poco M5

  Poco M5

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Poco M5 مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Poco M4 Pro 4G / 5G

  Poco M4 Pro 4G / 5G

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Poco M4 Pro 4G / 5G مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Poco M4 5G

  Poco M4 5G

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Poco M4 5G مانند کیس، محافظ صفحه سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Poco M3 Pro

  Poco M3 Pro

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Poco M3 Pro مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Poco C65

  Poco C65

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Poco C65 مانند کیس، محافظ صفحه سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Poco M3

  Poco M3

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Poco M3 مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Poco C40

  Poco C40

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Poco C40 مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Poco C31

  Poco C31

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Poco C31 مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Poco C3

  Poco C3

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Poco C3 مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Poco X6 Pro

  Poco X6 Pro

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Poco X6 Pro مانند کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Poco X6

  Poco X6

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Poco X6 مانند کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Poco X5 Pro

  Poco X5 Pro

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Poco X5 Pro مانند کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Poco X5

  Poco X5

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Poco X5  مانند کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Poco X4 GT

  Poco X4 GT

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Poco X4 GT مانند کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Poco X4 Pro 5G

  Poco X4 Pro 5G

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Poco X4 Pro 5G مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Poco X3 GT

  Poco X3 GT

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Poco X3 GT مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Poco X3 / Poco X3 Pro

  Poco X3 / Poco X3 Pro

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Poco x3 مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Poco F5 Pro

  Poco F5 Pro

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Poco F5 Pro مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Poco F5

  Poco F5

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Poco F5 مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Poco F4 GT

  Poco F4 GT

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Poco F4 GT مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Poco F4

  Poco F4

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Poco F4 مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Poco F3

  Poco F3

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Poco F3 از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Poco F2 Pro

  Poco F2 Pro

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Poco F2 Pro مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Pocophone F1

  Pocophone F1

  <p>لوازم جانبی شیائومی Pocophone F1</p>
 • Redmi K30

  Redmi K30

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل کا30  / Redmi  K30 از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi K20 / K20 Pro

  Redmi K20 / K20 Pro

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل ردمی کا 20 / ردمی کا 20 پرو از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 13 Pro Plus

  Redmi Note 13 Pro Plus

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro Plus  مانند شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، تاچ و ال سیدی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 13 Pro 4G / 5G

  Redmi Note 13 Pro 4G / 5G

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro  مانند شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، تاچ و ال سیدی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 13 4G / 5G

  Redmi Note 13 4G / 5G

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi Note 13 مانند شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، تاچ و ال سیدی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 12 Pro Plus

  Redmi Note 12 Pro Plus

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده قطعات شیائومی مدل Redmi Note 12 Pro Plus مانند شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، تاچ و ال سیدی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 12 Pro

  Redmi Note 12 Pro

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi Note 12 Pro مانند شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، تاچ و ال سیدی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 12S

  Redmi Note 12S

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Xiaomi Redmi Note 12S مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 12 4G / 5G

  Redmi Note 12 4G / 5G

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi Note 12 مانند کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، تاچ و ال سیدی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 11 Pro Plus 5G

  Redmi Note 11 Pro Plus 5G

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi Note 11 Pro Plus 5G مانند کیس، محافظ صفحه سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، تاچ و ال سیدی و قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 11 Pro 5G

  Redmi Note 11 Pro 5G

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi Note 11 Pro 5G از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 11 Pro 4G

  Redmi Note 11 Pro 4G

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi Note 11 Pro 4G از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 11SE

  Redmi Note 11SE

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi Note 11SE مانند کیس، محافظ صفحه سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 11S

  Redmi Note 11S

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi Note 11S مانند محافظ صفحه سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 11E Pro

  Redmi Note 11E Pro

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi Note 11E Pro مانند شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، تاچ و ال سیدی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 11E

  Redmi Note 11E

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi Note 11E مانند کیس، محافظ صفحه سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 11T Pro

  Redmi Note 11T Pro

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi Note 11T Pro مانند کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، تاچ و ال سیدی و قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 11T 5G

  Redmi Note 11T 5G

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi Note 11T 5G مانند کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، تاچ و ال سیدی و قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 11 5G

  Redmi Note 11 5G

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Xiaomi Redmi Note 11 5G مانند کیس، محافظ صفحه سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ و قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 11 4G

  Redmi Note 11 4G

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi Note 11 4G مانند محافظ صفحه سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 11

  Redmi Note 11

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi Note 11 مانند محافظ صفحه سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 10 Pro Max

  Redmi Note 10 Pro Max

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi Note 10 Pro Max از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 10 Pro

  Redmi Note 10 Pro

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi Note 10 Pro از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 10S

  Redmi Note 10S

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi Note 10S از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 10T 5G

  Redmi Note 10T 5G

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi Note 10T 5G از قبیل شیشه دوربین ،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 10 5G

  Redmi Note 10 5G

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi Note 10 5G از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 10 Lite

  Redmi Note 10 Lite

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi Note 10 Lite از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 10

  Redmi Note 10

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi Note 10 از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 9 Pro Max

  Redmi Note 9 Pro Max

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل ردمی نوت 9 پرو مکس از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 9 Pro 5G

  Redmi Note 9 Pro 5G

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi Note 9 Pro 5G از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 9 5G

  Redmi Note 9 5G

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi Note 9 5G از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 9 Pro

  Redmi Note 9 Pro

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل ردمی نوت 9 پرو از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 9S

  Redmi Note 9S

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل ردمی نوت 9 اس از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 9T

  Redmi Note 9T

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi Note 9T از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 9

  Redmi Note 9

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل ردمی نوت 9 از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 8 Pro

  Redmi Note 8 Pro

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل ردمی نوت 8 پرو از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 8T

  Redmi Note 8T

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل ردمی نوت 8 تی از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 8

  Redmi Note 8

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل ردمی نوت 8 از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi Note 7 / Note 7 Pro

  Redmi Note 7 / Note 7 Pro

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi Note 7 Pro</p>
 • Redmi Note 6 Pro

  Redmi Note 6 Pro

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi Note 6 Pro</p>
 • Redmi Note 5 Pro

  Redmi Note 5 Pro

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi Note 5 Pro / Note 5 Al Dual Camera</p>
 • Redmi Note 5A Prime

  Redmi Note 5A Prime

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi Note 5A Prime</p>
 • Redmi Note 5A

  Redmi Note 5A

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi Note 5A</p>
 • Redmi Note 4X

  Redmi Note 4X

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi Note 4X</p>
 • Redmi Note 4

  Redmi Note 4

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi Note 4</p>
 • Redmi Note 3 / Note 3 Pro

  Redmi Note 3 / Note 3 Pro

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi Note 3 / Note 3 Pro</p>
 • Redmi Note 2

  Redmi Note 2

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi Note 2</p>
 • Redmi Note

  Redmi Note

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi Note</p> <p> </p>
 • Redmi A2 / Redmi A2 Plus

  Redmi A2 / Redmi A2 Plus

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi A2 / Redmi A2 Plus مانند کیس، محافظ صفحه سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi A1 / Redmi A1 Plus

  Redmi A1 / Redmi A1 Plus

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi A1 / Redmi A1 Plus مانند کیس، محافظ صفحه سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi 13C

  Redmi 13C

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi 12C مانند محافظ صفحه سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi 12C

  Redmi 12C

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi 12C مانند کیس، محافظ صفحه سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi 12

  Redmi 12

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi 12 مانند کیس، محافظ صفحه سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi 10

  Redmi 10

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi 10 از قبیل شیشه دوربین ،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi 10 Prime

  Redmi 10 Prime

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل ردمی 10 پرایم از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi 10X 5G

  Redmi 10X 5G

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi 10X 5G مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi 10A

  Redmi 10A

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Xiaomi Redmi 10A مانند کیس، محافظ صفحه سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi 10C

  Redmi 10C

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi 10C مانند کیس، گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi 9A

  Redmi 9A

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل ردمی 9A از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi 9C

  Redmi 9C

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل ردمی 9C از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi 9T

  Redmi 9T

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل Redmi 9T از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi 9

  Redmi 9

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل ردمی 9 از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi 8A

  Redmi 8A

  <p>فروشگاه سی و سه پل عرضه کننده لوازم جانبی و قطعات شیائومی مدل ردمی 8A از قبیل کیس،گلس سرامیکی، کابل، شارژر، فلت پاور، بازر، برد شارژ، قاب و شاسی با بهترین کیفیت و قیمت</p>
 • Redmi 8

  Redmi 8

  <p>خرید اینترنتی قطعات شیائومی Redmi 8 از قبیل برد شارژ، فلت مادربرد، فریم ال سی دی، تاچ و ال سی دی، باتری، قاب، فلت پاور و خشاب سیمکارت با بهترین کیفیت و قیمت در فروشگاه سی و سه پل</p>
 • Redmi 7A

  Redmi 7A

  <p>لوازم جانبی و قطعات شیائومی ردمی 7آ</p>
 • Redmi 7

  Redmi 7

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi 7</p>
 • Redmi 6A

  Redmi 6A

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi 6A</p>
 • Redmi 6

  Redmi 6

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi 6</p>
 • Redmi 5 Plus

  Redmi 5 Plus

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi 5 Plus</p>
 • Redmi 5A

  Redmi 5A

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi 5A</p>
 • Redmi 5

  Redmi 5

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi 5</p>
 • Redmi 4A

  Redmi 4A

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi 4A</p>
 • Redmi 4 Prime

  Redmi 4 Prime

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi 4 Prime</p>
 • Redmi 4X

  Redmi 4X

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi 4X</p>
 • Redmi 4

  Redmi 4

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi 4</p>
 • Redmi 3 Pro

  Redmi 3 Pro

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi 3 Pro</p>
 • Redmi 3s / 3 Prime

  Redmi 3s / 3 Prime

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi 3s / 3 Prime</p>
 • Redmi 3

  Redmi 3

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi 3</p>
 • Redmi 2

  Redmi 2

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi 2</p>
 • Redmi Go

  Redmi Go

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi Go</p>
 • Redmi S2

  Redmi S2

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi S2</p>
 • Redmi Pro

  Redmi Pro

  <p>لوازم جانبی شیائومی Redmi Pro</p>
 • سایر محصولات Xiaomi

  سایر محصولات Xiaomi

10,000 تومان
پد و دستمال تمیز کننده ال سی دیکیفیت ساخت بالابدون ذرات اضافه و پرزبدون تولید الکتریسیته ساکنقابلیت جذب کامل انواع ذرات از سطحمناسب برای تمیز کردن ال سی دی، شیشه عینک و ...در رنگ های مختلف
70,000 تومان
کانکتور ال سی دی شیائومی ردمی نوت 9 اس / ردمی نوت 9 پروکیفیت ساخت بالاقابل نصب بر روی برد40 پیننکته: کانکتور ارسالی مطابق با قسمت مشخص شده با کادر قرمز رنگ در عکس خواهد بود.
30,000 تومان
سیم آنتن و وای فای یونیورسالکیفیت ساخت بالاسازگار با اکثر مدل هادارای کانکتور در دو سر سیمدارای سایز‌بندی قابل سفارشقابل تعویض با سیم آنتن معیوبنکته: در صورت عدم وجود سایز مورد نظر در گزینه های قابل انتخاب، با...
70,000 تومان
کانکتور مادربرد شیائومی ردمی نوت 9 اس / ردمی نوت 9 پروکیفیت ساخت بالاقابل نصب بر روی برد40 پیننکته: کانکتور ارسالی مطابق با قسمت مشخص شده با کادر قرمز رنگ در عکس خواهد بود.
40,000 تومان
شیشه دوربین شیائومی ردمی نوت 9  پرو / ردمی نوت 9 پرو مکسعرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالاساخته شده از مواد اولیه مرغوبقابلیت جایگزینی با شیشه دوربین معیوب قبلی
190,000 تومان
درب باتری گوشی شیائومی ردمی نوت 8 پرو به هنگام استفاده روزمره از گوشی های تلفن همراه ممکن است قسمتهای مختلف ازجمله درب پشت آن دچار مشکل یا شکستگی شود. نگرانی کاربران در این مواقع قابل درک بود. درب پشت از جمله قطعاتی...
190,000 تومان
درب باتری گوشی شیائومی ردمی نوت 9 پروکیفیت ساخت بسیار بالاساخته شده از بهترین متریالقابلیت جایگزینی کامل با درب معیوب یا شکسته قبلینکته: عکس های موجود در سایت عکس های شرکتی بوده و ممکن است نمونه ارسالی تفاوت هایی با...
50,000 تومان
خشاب سیمکارت شیائومی ردمی نوت 7 / ردمی نوت 7 پروعرضه قطعات موبایل شیائومی با کیفیت ساخت بالاساخته شده از مواد اولیه مرغوبقابلیت جایگزینی کامل با خشاب معیوب قبلی
275,000 تومان
 سنسور اثر انگشت  شیائومی پوکو ایکس 3 / ایکس 3 پرو سنسور اثرانگشت یکی از قطعات مهم در گوشی های دارای این قابلیت می باشد. اما به دلایل مختلف امکان خرابی آن وجود دارد. در این مواقع میتوان با تهیه و جایگزینی کامل این...
180,000 تومان
درب باتری شیائومی ردمی نوت 10اسکیفیت ساخت بسیار بالاساخته شده از بهترین متریالقابلیت جایگزینی کامل با درب معیوب یا شکسته قبلینکته: عکس های موجود در سایت عکس های شرکتی بوده و ممکن است نمونه ارسالی تفاوت هایی با نسخه...
865,000 تومان
تاچ و ال سی دی شیائومی ردمی 10آکیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی کامل با تاچ و ال سی دی معیوباندازه صفحه نمایش 6.39 اینچرزولوشن 1600 * 720 پیکسلتراکم پیکسلی 269 پیکسل بر اینچنکته:لطفا قبل از خرید شرایط گارانتی تاچ و ال...
865,000 تومان
تاچ و ال سی دی شیائومی پوکو سی31کیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی کامل با تاچ و ال سی دی معیوباندازه صفحه نمایش 6.39 اینچرزولوشن 1600 * 720 پیکسلتراکم پیکسلی 269 پیکسل بر اینچنکته:لطفا قبل از خرید شرایط گارانتی تاچ و ال...
220,000 تومان
درب باتری گوشی شیائومی می نوت 10 / می نوت 10 پروکیفیت ساخت بسیار بالاساخته شده از بهترین متریالقابلیت جایگزینی کامل با درب معیوب یا شکسته قبلینکته: عکس های موجود در سایت عکس های شرکتی بوده و ممکن است نمونه ارسالی...
500,000 تومان
 سنسور اثر انگشت  شیائومی 11 لایت ان ای 5جی سنسور اثرانگشت یکی از قطعات مهم در گوشی های دارای این قابلیت می باشد. اما به دلایل مختلف امکان خرابی آن وجود دارد. در این مواقع میتوان با تهیه و جایگزینی کامل این سنسور،...
170,000 تومان
درب باتری شیائومی ردمی 7 آکیفیت ساخت بسیار بالاساخته شده از بهترین متریالقابلیت جایگزینی کامل با درب معیوب یا شکسته قبلینکته: عکس های موجود در سایت عکس های شرکتی بوده و ممکن است نمونه ارسالی تفاوت هایی با نسخه اصلی آن...
1,315,000 تومان
تاچ و ال سی دی شیائومی پوکو ام5عرضه قطعات موبایل شیائومی با کیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی کامل با تاچ و ال سی دی معیوباندازه صفحه نمایش 6.58 اینچرزولوشن 2408 * 1080 پیکسلتراکم پیکسلی 401 پیکسل بر اینچنکته:لطفا قبل از...
150,000 تومان
برد شارژ شیائومی پوکو ام3 پرو عرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالا قابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی...
165,000 تومان
برد شارژ شیائومی پوکو سی3کیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلی نکته: تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می شوند. برد...
150,000 تومان
برد شارژ شیائومی ردمی کا 20 / کا 20 پروعرضه قطعات موبایل شیائومی با کیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلی نکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی...
150,000 تومان
برد شارژ شیائومی ردمی نوت 9  5جیعرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی...
نمایش 1 تا 60 از 2031 مورد

قطعات شیائومی از مهم ترین نیازهای کاربران گوشی‌های شیائومی است که باید همواره در دسترس این کاربران باشد. برای همه کاربران شیائومی اتفاقات مختلفی مثل ضربه، خیس شدن و سایر آسیب‌های سخت افزاری موجب می‌شود که شما نیاز به خرید قطعات گوشی شیائومی پیدا کند. در این حالت، نخستین پرسشی که مطرح می‌شود، در ارتباط با نمایندگی قطعات گوشی شیائومی و راه خرید قطعات اصلی شیائومی است. بهتر است ابتدا به بررسی فروشگاه‌هایی بپردازید که اقدام به عرضه لوازم گوشی شیائومی می‌کنند؛ سپس بهترین فروشگاه را برای خرید قطعات شیائومی انتخاب کنید. در ادامه با فروشگاه سی و سه پل همراه باشید راهنمای خرید قطعات گوشی شیائومی و بهترین نمایندگی قطعات گوشی شیائومی را به شما معرفی کنیم. 

چرا به قطعات گوشی شیائومی نیاز داریم؟

گوشی‌های شیائومی، شامل دو قسمت نرم افزار و سخت افزار هستند. سیستم عامل اندروید و رابط کاربری شیائومی، در قسمت نرم افزاری دستگاه قرار می‌گیرند و رفع ایرادات نرم افزاری، معمولا آسان تر از بخش سخت افزاری است. چون اگر ایرادی در بخش نرم افزار پیش بیاید، می‌شود با آپدیت و یا نصب دوباره سیستم عامل، این ایراد را به آسانی برطرف نمود. اما بخش دشوارتر، رفع ایرادات بخش سخت افزاری گوشی شیائومی است. رفع ایرادات این بخش، امری حرفه ای و تخصصی است و به کمک اشخاص بامهارت برای رفع آن ها، احتیاج داریم. یکی از ایرادات سخت افزاری را می‌توان سوختن قطعه گوشی شیائومی دانست که در این حالت، احتیاج به خرید قطعات تعمیری گوشی شیائومی و تعویض آن داریم.

همانگونه که بیان شد، برای تعمیر سخت افزار، به اشخاص ماهر در این زمینه نیز احتیاج داریم. به همین خاطر، تعمیرکارانی برای رفع ایرادات سخت افزاری هستند که به نمایندگی از کاربر و برای رفع مشکلات سخت افزاری به وجود آمده، قطعات جدید را خریداری می‌کنند و آن‌ها را با قطعات دچار مشکل عوض می‌کنند.

برای خرید قطعات شیائومی، ضروری است تا دقت و بررسی بیشتری در این زمینه صورت پذیرد و قطعاتی باکیفیت خریداری شود. چون قطعات دستگاه مثل یک سیستم هماهنگ و در ارتباط با یکدیگر کار کرده و احتمال دارد اگر از قطعاتی با کیفیت پایین تر استفاده شود، بعد از طی زمان با به وجود آمدن ایراد در آن قطعه، دیگر قسمت‌ها و قطعات دچار صدمه شوند.
قطعات گوشی شیائومی

نکات مهم در خرید قطعات شیائومی

خرید قطعات اصلی شیائومی، بهترین کاری است که پس از بروز مشکل سخت افزاری برای گوشی خود می‌توانید انجام دهید.‌ در صورتی که دوست دارید عمر موبایل خود را بیشتر نمایید، خرید قطعات اصل شیائومی همان کاری است که صرف پول برای آن ارزشش را دارد.

همانگونه که پیش تر بیان نمودیم، باید کیفیت قطعات خریداری شده برای موبایل شیائومی را خوب مرور کرد. چون این قطعات به یکدیگر ارتباط دارند و تحت تاثیر یکدیگر هستند و احتمال دارد ایراد در یک قطعه، بر سایر قطعات هم اثر داشته باشد. برای همین، این مسئله به ویژه برای مراکز شناخته شده درست کردن موبایل که قطعات را به طور کلی می‌خرند، مهم می‌باشد.

یکی از مواردی که این روزها خیلی به آن دقت می‌گردد و برای تمام اشخاصی که در پی تعمیر موبایل خود هستند مهم است، خرید قطعات اصلی موبایل شیائومی از فروشگاه‌های معتبر مانند فروشگاه سی و سه پل می‌باشد. قطعات اصلی شیائومی، به قطعاتی گفته می‌شود که برند تولیدکننده در زمان تولید، روی دستگاه‌ها قرار می‌دهد. قطعات دیگری که وارد بازار می‌گردند، قطعاتی هستند که توسط سایر برندها تولید می‌شوند. این قطعات، با کیفیت‌های گوناگونی تولید می‌شوند. پس، ضرورت دارد که به کیفیت و برند تولیدکننده قطعات موبایل شیائومی (Xiaomi Mobile Parts) دقت گردد و بررسی ضروری به وسیله مشتری، صورت پذیرد.

طول عمر قطعات شیائومی

زمانی که هزینه ای برای خرید یک گوشی شیائومی می‌کنید، توقع دارید با در نظر گرفتن احتیاجاتی که دستگاه را برای برطرف کردنشان گرفته اید، کارکردی مطلوب نصیبتان شود. با این حال، هر صدمه و رویداد غیر قابل انتظاری می‌تواند سلامت دستگاه شما را از بین ببرد. ضربه، نفوذ آب، بدافزارها، افتادن از ارتفاع یا سایر مسائل موجب صدمه به قطعات موبایل شیائومی می‌شوند. در این حالت، دیگر قادر به کار کردن به شکل همیشگی با دستگاهتان و انجام کارهای روتین نخواهید بود. به جهت رفع کردن این ایراد،‌ چاره‌ای غیر از عوض کردن قطعات ندارید. خرید قطعات موبایل شیائومی، بهترین کاری است که برای زیاد شدن عمر مطلوب دستگاهتان می‌توانید انجام دهید.

هزینه تعمیر گوشی شیائومی

هنگامی که بخواهیم قطعات اصلی گوشی شیائومی را استفاده کنیم، هزینه‌های تعمیر گوشی عموما بالا به نظر می‌آید. اما آیا در حقیقت، همینطور است؟! در صورتی که دارای تفکری صرفه جویانه و آینده نگر باشید، شما نیز قبول دارید که خرید قطعات اصلی شیائومی، بهتریه کاری است که می‌شود کرد. ممکن است خرید قطعه‌ای تقلبی و مشابه، باعث کاهش هزینه‌هایتان در کوتاه مدت گردد؛ اما در حقیقت در درازمدت اصلا اینگونه نیست. اغلب همان قطعه‌ تعویضی، خوب نمی‌تواند با موبایل شما سازگار شود و پس از مدتی، دیگر کار نمی کند. همین موضوع، سبب می‌شود که هزینه‌ای دوباره را متحمل شوید و این دفعه مجبور به خرید دوباره و با قیمت بالاتر همان قطعه‌ی اورجینالی شوید که می‌توانستید با یک بار پرداخت بخرید.

قیمت قطعات شیائومی

مسئله دیگری که باید هنگام خرید قطعات شیائومی به آن دقت کرد، قیمت قطعات شیائومی است. معروف است که قیمت بالای یک کالا، بی علت نیست. قیمت قطعات شیائومی را هم مثل دیگر مسائل، می‌توان تعیین کننده کیفیت دانست. بیشتر قطعاتی که قیمت بالاتری دارند، دارای کیفیت مطلوب تری هستند و بالعکس قطعات با قیمت پایین تری، کیفیت پایین تری نیز دارند.

قیمت قطعات شیائومی که برای عوض کردن قطعات قدیمی در دستگاه بکار می‌برید، معمولا بالا نیست؛ ولی همچنان، یکی از بااهمیت‌ترین قسمت‌های تعمیر گوشی است. هنگامی که بخواهید قطعات اورجینال مربوط به کارخانه تولیدکننده اسمارت فون را بخرید، فرق واضحی بین قطعات اصلی شیائومی و قطعات تقلبی مشاهده می‌کنید. بااینکه شیائومی در زمره دستگاه‌ها و برند‌های با قیمت مقرون به صرفه است، اما یکی از برندهای معتبر بازار است. 

برند قطعات شیائومی

قیمت قطعات تلفن همراه، وابسته به شهرت و اعتبار شرکت سازنده آن است. هر چقدر قطعه‌ ساخته شده از سمت شرکتی معتبرتر عرضه شود، بر قیمت تمام شده آن نیز اثر می‌گذارد. به علاوه، همانگونه که قبلا گفتیم، قطعات اورجینال شیائومی موجب زیاد شدن عمر تلفن همراه می‌گردد.

نوع قطعات موبایل شیائومی

نوع قطعات گوشی شیائومی، بااهمیت‌ترین ملاک در تعیین قیمت قطعات شیائومی است. هرچقدر ضرورت بکارگیری و کاربرد قطعات بیشتر باشد، قیمت آن نیز بیشتر است. قسمت‌های سخت‌افزاری درونی دستگاه، در زمره این قطعات هستند. 

تاچ و ال سی دی گوشی شیائومی، یکی از پرکاربردترین قطعات گوشی شیائومی است. باتری گوشی شیائومی نیز یکی از قطعاتی است که معمولا کاربران زیاد اقدام به خرید آن می‌کنند. زیرا باتری گوشی شیائومی، معمولا پس از چندسال استفاده دچار مشکلاتی مثل کاهش ظرفیت می‌شود. 

از دیگر قطعات شیائومی می‌توان به فلت گوشی شیائومی اشاره کرد. انواع مختلفی از فلت گوشی شیائومی در بازار موجود است که از میان آن‌ها می‌توان به فلت پاور، فلت باتری، فلت تاچ و ال سی دی و ... اشاره کرد.

دوربین گوشی شیائومی، یکی دیگر از قطعات محبوب در بازار است. دوربین گوشی شیائومی در دو نوع دوربین اصلی و دوربین سلفی وجود دارد که در صورت بروز مشکل برای دوربین‌های گوشی شما، می‌توانید با خرید این قطعات مشکل آن را برطرف کنید.
Redmi Note 10 4G Charging Board

خرید قطعات اصلی شیائومی 

در حال حاضر، قطعات فیک و تقلبی گوشی شیائومی به وفور در بازار یافت می‌شود. یکی از مسائلی که در حال حاضر کاربران در مقوله قطعات شیائومی در پی آن هستند، خرید قطعات اصلی شیائومی است. ولی مسئله بااهمیت در مقوله خرید قطعات، این است که در واقع قطعات اصلی شیائومی، همان قطعات قرار گرفته توسط برند تولید کننده هستند و عملا نمی توان بسیاری این قطعات را در بازار یافت. ولی قطعات موجود در بازار طبق کیفیت در رده‌های گوناگونی دسته بندی می‌گردند. به جهت خرید مطلوب ترین قطعات، باید به دنبال فروشگاه‌هایی باشید که اقدام به فروش قطعات شیائومی باکیفیت بالا می‌کنند. 

یکی از مسائلی که کمک می‌کند قطعات شیائومی را با بهترین کیفیت بخرید، قیمت قطعات شیائومی است. اگر تصمیم به خرید قطعات از بازار گرفتید، با تعداد زیادی از قطعات با قیمت‌های گوناگون مواجه می‌گردید. این گوناگونی قیمت در اثر اختلاف کیفیت قطعات است. در صورتی که در پی خرید قطعات با کیفیت تر باشید،؛ بهتر است اندکی دست و دلبازتر باشید و قطعات با قیمت بالاتری که عموما دارای کیفیت زیادتری هم هستند را بخرید. در صورتی که احیانا زمان خرید قطعات شیائومی، قطعات بی کیفیت در دستگاهتان قرار گیرد، احتمالا قطعات تقلبی و بی کیفیت، با گذشت زمان، دیگر قطعات سالم شما را هم خراب کرده و در آن صورت، باید همه پول خود را صرف خرید دستگاهی نو نمایید.

جمع بندی: بهترین فروشگاه برای خرید قطعات گوشی شیائومی کجاست؟

اینکه کدام نمایندگی قطعات گوشی شیائومی، امر تامین قطعات شیائومی را بهتر به انجام می‌رساند، همواره یکی از مهم ترین پرسش‌های کاربران گوشی‌های شیائومی بوده است. فروشگاه سی و سه پل یکی از بهترین فروشگاه‌های عرضه کننده قطعات شیائومی است. فروشگاه سی و سه پل، نمایندگی قطعات گوشی شیائومی است و بهترین قطعات شیائومی را با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می‌دهد.

قطعات گوشی شیائومی:

اگر از طرفداران برند محبوب شیائومی باشید و از گوشی های شیائومی استفاده می کنید، پس تهیه انواع لوازم جانبی و همچنین قطعات گوشی شیائومی برای شما بسیار مهم است. شیائومی یکی از برندهای باکیفیت بازار است که همواره با تولید و عرضه گوشی های متنوع و با پوشش انواع سلیقه ها و بودجه های مختلف، در بازار حضور داد. با این حال اکثر گوشی های هوشمند که به طور مداوم استفاده می شوند، پس از مدتی دچار فرسودگی و یا خرابی می شوند. پس همواره امکان تهیه قطعات یدکی گوشی یکی از موارد مهمی است که باید به هنگام خرید گوشی به آن توجه کنید. فروشگاه اینترنتی سی وسه پل یکی از معتبرترین و بزرگترین مرجع قطعات گوشی های شیائومی بوده که با تکیه بر دو فاکتور مهم قیمت و کیفیت، تمامی قطعات از مدل های مختلف را در اختیار شما قرار می دهد. خرید قطعات موبایل شیائومی از اصلی ترین تخصص فروشگاه سی و سه پل است.

چه آسیب هایی ممکن است برای گوشی اتفاق بیافتد؟

گوشی های هوشمند امروزی با توجه به ابعاد بزرگی که دارند، همواره نیازمند مراقبت های ویژه هستند. تاچ و ال سی دی این گوشی ها اولین قسمتیست که در معرض آسیب و شکستگی قرار دارند. همچنین در اثر افتادن گوشی و یا وارد شدن فشار به بدنه آن، ممکن است قاب یا همان بدنه و شاسی گوشی و یا شیشه دوربین آسیب ببیند که باید برای تعویض آن اقدام کنید. استفاده از شارژرهای متفرقه و غیر استاندارد نیز باعث آسیب رسیدن به برد شارژ و آی سی شارژ گوشی می شود. اگر گوشی شما دچار آب خوردگی شود، ممکن است اکثر قسمت های آن، مانند بازر، برد اصلی، دوربین، باتری و ... آسیب ببیند و شما به تعمیر گوشی و مراجعه به یک تعمیرکار مجرب نیاز دارید. به عنوان مثال اگر شما دارنده یکی از گوشی های شیائومی مانند Xiaomi Mi 4i هستید و نمایشگر گوشی شما دچار شکستگی شده است، برای خرید تاچ و ال سی دی شیائومی Mi 4i، می توانید روی فروشگاه سی و سه پل حساب کنید. البته فراموش نکنید که سایر قطعات این گوشی محبوب نیز در سی و سه پل قابل تهیه است.

چگونه خودمان گوشی را تعمیر کنیم؟

تعمیر گوشی های امروزی نیازمند مهارت، دقت و حوصله بسیار زیادیست. پیشنهاد می شود اگر ویژگی های ذکر شده را ندارید، تعمیر گوشی را به یک تعمیرکار متخصص بسپارید، ولی با این وجود اگر همچنان به انجام این کار تمایل دارید، می تواند با دیدن انواع ویدیوهای آموزشی که در اکثر سایت های اشتراک گذاری ویدیو وجود دارند و مطالعه مقالات آموزشی، این کار را با دقت انجام دهید. البته با کسب مهارت از طریق ویدوها، باز هم اکثر تعمیرات تخصصی را نمی توانید انجام دهید. پس همیشه بهترین کار مراجعه به یک مرکز خدمات تخصصی تعمیر تلفن همراه است.

چگونه کیفیت اصلی را از غیر اصلی تشخیص دهیم؟

به یاد داشته باشید که بهترین و مورد اطمینان ترین کیفیت قطعات موبایل، همان قطعاتی هستند که به صورت پیش فرض و فابریکی بر روی گوشی نصب شده اند. سایر قطعاتی که در بازار یافت می شوند، در بهترین حالت نیز از کیفیت پایین تری نسبت به قطعات فابریکی برخوردارند. با انتخاب یک فروشگاه مطمئن برای تهیه قطعات گوشی، کیفیت را به گوشی آسیب دیده خود هدیه دهید.

فروش قطعات گوشی شیائومی

با توجه به نکاتی که در بالا به آن ها اشاره کردیم، شما می توانید تمامی قطعات مورد نیاز برای گوشی هوشمند خود، به خصوص قطعات شیائومی را از فروشگاه سی و سه پل تهیه کنید و به دلیل کیفیت بسیار بالای قطعات عرضه شده در فروشگاه، از گوشی خود همانند قبل لذت ببرید. همچنین فروش اینترنتی قطعات گوشی شیائومی از تخصصی ترین پارامترهای فروشگاه بوده که در سریع ترین زمان ممکن انجام می شود.

نمایندگی قطعات شیائومی

با توجه به ساز و کار فروش شرکت شیائومی که مهم ترین آن حذف واسطه و فروش مستقیم از سایت است، هیچگونه نمایندگی رسمی و ثبت شده برای شیائومی وجود ندارد. قطعات شیائومی هم از این موضوع استثناء نیست. البته باید بدانید که نگرانی از این بابت وجود ندارد و تمامی قطعات شیائومی در فروشگاه سی و سه پل یافت می شود.

قطعات اصلی شیائومی کیفیت

قطعات شیائومی چگونه است؟

با توجه به اینکه تمامی محصولات شیائومی از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند، قطعات شیائومی تولید شده توسط شرکت های مختلف نیز از این قاعده جدا نیستند. قطعات شیائومی عرضه شده در فروشگاه سی و سه پل، بهترین کیفیت بازار را دارا هستند. لذا به شما این اطمینان را می دهیم که قطعات اصلی شیائومی و قطعات اورجینال شیائومی را از فروشگاه ما تهیه می کنید.

خرید لوازم جانبی گوشی موبایل شیائومی:

برای آگاهی از قیمت قطعات موبایل شیائومی و قیمت لوازم جانبی گوشی شیائومی می توانید با مراجعه به سایت فروشگاه و پیدا کردن قطعه مورد نظر خود از قسمت جستجو، از قیمت آن مطلع شوید. همچنین مجموعه سی و سه پل، در کنار قطعات موبایل، انواع لوازم جانبی شیائومی را نیز با قیمت مناسب در اختیار مشتریان عزیز قرار می دهد. پس برای خرید لوازم جانبی اصلی شیائومی هم می توانید روی ما حساب کنید.

ارسال لوازم جانبی گوشی موبایل شیائومی به تمام نقاط ایران از جمله شهر اصفهان (لوازم جانبی شیائومی اصفهان)،تهران،تبریز،مشهد،شیراز و تمام نقاط دیگر با خرید آنلاین امکان پذیر می باشد.

ادامه مطلب

فهرست

پیگیری سفارش

حساب کاربری

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم