مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد
جستجوی پیشرفته

انتخاب برند گوشی

صرف نظر کردن از این مرحله

انتخاب مدل گوشی

چسب ال سی دی / درب پشت

35,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای اپل آیفون 11مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های استفاده از چسب...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای اپل آیفون 7 پلاس / iPhone 7 Plusمناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت...
35,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای اپل آیفون 11 پرومناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های استفاده از...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای اپل آیفون 6 اس / آیفون 6 / Apple iPhone 6Sمناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می...
35,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای اپل آیفون ایکس / iPhone Xمناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
25,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی J400 / جی 4مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی جی 5 - 2017 / J530مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی ای 7 / E700مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی ای 5 / E500مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی آ5 - 2016/ A510مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
35,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی آ20 / A205مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی  جی 2 / J200مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
35,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای اپل آیفون 14 پلاسمناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های استفاده از...
65,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای اپل آیفون 15پلاسمناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های استفاده از...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی A320 / A3 2017مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
45,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سونی اکسپریا زد 5مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های استفاده از...
35,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سونی اکسپریا زد 2مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های استفاده از...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سونی اکسپریا زدمناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های استفاده از چسب...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی آ7 / A700مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
35,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی آ3 / A300مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی آ8 - 2018 / A530مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی A605 / آ6پلاس -2018مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی آ9 - 2016/ A900مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنیداز این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
35,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی آ30/ A305مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی اس 8 پلاس / جی 955مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت...
65,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای اپل آیفون 15 مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های استفاده از چسب...
65,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای اپل آیفون 15 پرومناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های استفاده از...
25,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی اس 7 اج / G935مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی آ7 - 2016 / A710مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی اس8 / جی 950مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
65,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای اپل آیفون 15 پرو مکسمناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های استفاده...
25,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی جی 7  2016/J710مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی اس 6 / G920مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
25,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی آ5 / A500مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی نوت 5 / N920مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی آ8 پلاس - 2018 / A730مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می...
35,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی آ50 اس/ A507مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
35,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای اپل آیفون 6 پلاسمناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های استفاده از...
35,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای اپل آیفون 14 مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های استفاده از چسب...
35,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای اپل آیفون 14پرومناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های استفاده از چسب...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی A600 / آ6 -2018مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
25,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی جی 3 /J320مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
25,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی آ3 - 2016 / A310مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی جی 5 - 2016 / J510مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت...
35,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سونی اکسپریا زد5 پریمیوممناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی جی 5 /J500مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
35,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای اپل آیفون 14پرو مکسمناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های استفاده از...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سونی اکسپریا سونی زد 3مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های استفاده...
35,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی آ30اس/ A307مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
35,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی آ51/ A515مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
35,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای اپل آیفون ایکس آرمناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های استفاده از...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای اپل آیفون 12مینیمناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های استفاده از...
25,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی J415 / جی 4 پلاس/ جی 4 کور / J410مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی...
35,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای اپل آیفون 6اس پلاسمناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های استفاده از...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی جی 7 /J700مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی J600 / جی 6مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
30,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی A720 / A7 2017مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت های...
25,000 تومان
چسب تعویض ال سی دی برای سامسونگ گلکسی جی 7 - 2017 / J730مناسب برای زمانی که شما می خواهید تاچ و ال سی دی خود را تعویض کنید از این نوع چسب های استاندارد بجای چسب های مایع برای دور تا دور ال سی دی  استفاده می شود.مزیت...
نمایش 1 تا 60 از 104 مورد

در حال حاضر، با در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی و شانس مردم برای بهره بردن از ابزار کارکرده به خصوص تلفن همراه، این ابزار هم روی بورس آمده اند. در این بین، تعمیرات LCD موبایل ها خیلی اهمیت دارد؛ چون همه موبایل ها در حال حاضر، چیزی به غیر از یک صفحه LCD نیست و براساس آمار، بیشترین آسیب و خرابی نیز برای این قطعه است. چسب تعمیر موبایل، در زمینه عوض کردن و تعمیر نمایشگر موبایل، یکی از بااهمیت ترین موارد پس از خود LCD است. تعمیرات تلفن همراه، یکی از مشاغل حیاتی و در حال حاضر، با عایدی خوب محسوب می شود و این کار، احتیاج به تجهیزات ویژه دارد. اگر شما دارای تجهیزات و ابزار مناسب برای انجام این عمل نباشید، حتی اگر اطلاعات و مهارت شما هم بالا باشد، کیفیت کار شما خوب نمی شود. یکی از این موارد لازم، چسب تعمیرات گوشی است. در ادامه با فروشگاه سی و سه پل همراه باشید تا نکات مهم در خرید چسب تعمیرات گوشی را برای شما ذکر کنیم.

اشنایی با چسب تعمیرات گوشی

این چسب، ماده ای ویژه است که آن را پس از نصب LCD بر روی موبایل به مکان دلخواه می چسباند. این چسب باید به سرعت عمل کند، به ابزار تلفن همراه آسیب وارد نکند و در عین حال، واضح بوده و دارای ویژگی ضدآب هم باشد. اگر چسب تعمیر تلفن همراه دارای کیفیت ضروری نباشد، هرقدر تعمیرکار تلفن-همراه در کار خود ماهر باشد، باز هم دستاورد کار آن مطلوب نخواهد بود. و حتی احتمال دارد که خرابی زیادی به تجهیزات و حتی LCD نو هم برسد.

مدل های چسب تعمیرات گوشی

این چسب ها مدل ها و کیفیت های متنوعی دارند. در این قسمت، مدل های چسب تعمیرات گوشی را بررسی خواهیم کرد:

چسب های ضد آب: این مدل چسب از نوین ترین و باکیفیت ترین چسب های تعمیر تلفن همراه است که در کنار داشتن ویژگی چسبندگی زیاد، ویژگی ضدآب بودن هم دارد که برای موبایل های با قیمت بالا خیلی خوب است تا مانع از ورود آب و گرد و خاک به زیر LCD پس از عوض شدن شود.

چسب های آلومینیومی نسوز: این نوع از چسب تعمیرات گوشی هنگامی استفاده می شود که شما تمایل دارید بوسیله حرارت، اتصالات LCD را از برد مجزا کنید و با بهره گیری از این چسب، شما مانع آسیب رسیدن به برد موبایل می شوید. این چسب هم خیلی استفاده دارد و کیفیت آن مهم است.

چسب های دوطرفه نواری: این چسب های نواری برای چسباندن انواع تجهیزات و ابزارهای موبایل بر برد استفاده می شود که یکی از این تجهیزات، نمایشگر موبایل هم هست.

چسب تعمیر فلت: که برای درست کردن و تعمیر پارگی فلت نمایشگر بکار می رود. وقتی که خود LCD خراب نشده و ایراد فقط از فلت نمایشگر باشد، می توان این چسب را بکار برد.

چسب چند کاره: نوین ترین و پراستفاده ترین مدل چسب تعمیرات گوشی است که دارای همه خصوصیات بیان شده در بخش فوق است و در کنار موارد بیان شده، کیفیت و استقامت زادی هم دارد.

چسب اتصال الکتریکی یا رسانا: این چسب را برای چسباندن بخش های خراب و کنده شده از برد بکار می-برند. این چسب LCD تلفن همراه، خیلی برای تعمیرات برد آن اهمیت دارد و اگر کیفیت خوب نباشد، احتمال دارد بر همه زحمات و تعمیرات شما موثر باشد.

چسب ماورا بنفش یا یووی: این چسب برای محکم و سفت شدن، احتیاجی به حرارت دیدن نداشته و با بکار بردن اشعه یووی، محکم و سفت خواهد شد و این کار، موجب حفظ سلامت آی سی ها و اتصالات روی برد موبایل خواهد شد.

چسب نسوز: بهره بردن از هویه در روند مجزا کردن اجزا از روی برد و تعمیرات تلفن همراه، عملی مرسوم است؛ ولی با اینکه گرما و حرارت بسیاری که هویه در زمان کار ایجاد می کند، باعث کار کردن گرمکن (heater) می شود؛ ولی احتمال دارد به اجزای گوناگون موبایل مانند برد، آسیب زیادی برساند. بنابراین در زمان کار ، باید این چسب را در ساختار جامع بکار برد. با در نظر گرفتن اهمیت زیاد این چسب، کیفیت آن باید در اندازه خیلی عالی باشد.

چسب های نواری دوسویه: باید خیلی از اجزا را به روی قسمت های اصلی چسباند، به ویژه برد موبایل که مکان قرارگیری تعداد بالای از قطعات فرعی است. واضح است برای چسباندن این اجزا، احتیاج به نوعی چسب داریم. چسب دوسویه با وصل شدن به هر دو وسیله، اتصال آن ها را به یکدیگر میسر می کند.

چسب ضدآب: چسب تعمیر ضدآب را می توان از نوین ترین نسل های چسب تعمیرات گوشی دانست. این نسل جدید چسب ها در کنار توان چسبندگی زیاد که مربوط به ماهیت شان است، دارای توان ضدآبی عالی-ای هستند. این چسب در کنار آب، باعث می شود در زمان عوض شدن LCD، گرد و خاک در زیر آن جمع نشود. ضدآب بودن چسب تعمیر در اسمارت فون ها، بیشتر از دستگاه های دیگر مهم است؛ چون این دستگاه ها دارای حساسیت بیشتری در برابر آب هستند.

همانطور که می دانید معرفی هر یک از چسب های بالا با توضیح استفاده آن ها هم همراه بود، ولی استفاده های چسب تعمیرات گوشی فقط برای موارد فوق نیست و می توان استفاده های دیگری مانند موارد زیر از آن ها کرد.

تعمیر فلت تلفن همراه: یکی دیگر از مدل های چسب های تعمیر، چسبی معروف به چسب تعمیر فلت موبایل است. عموما زمانی که به LCD موبایل آسیب می رسد و یا تاچ آن ایراد پیدا می کند، سلامت فلت دستگاه هم دچار مشکل می شود. وقتی که شکستگی فلت را بتوان جبران کرد، چسب فلت تلفن همراه را بکار می گیرند. این چسب با حذف نیاز به عوض شدن فلت، مقدار هزینه تعمیر را به میزان قابل توجهی کم می کند.

چسباندن قسمت های خراب برد: چسب اتصال الکتریکی که به چسب رسانا هم معروف است، برای چسباندن اجزای شکسته یا کنده شده از سطح برد موبایل بکار می رود. برد موبایل، یکی از بااهمیت ترین قسمت های سخت افزاری موبایل است و اگر قسمتی از آن ایراد پیدا کند، بر تمام عملکرد دستگاه تأثیر می گذارد. این را می توان دلیل زیاد مهم بودن کیفیت چسب تعمیر رسانا دانست.

مانع شدن از دادن حرارت به قسمت های حیاتی: بعضی از قسمت های موبایل مانند آی سی، در مقابل حرارت اراد پیدا کرده و اثربخشی شان از بین می رود. چسب تعمیرات گوشی یووی هم بی آنکه به حرارت محتاج باشد، باعث وصل شدن قسمت های انتخاب شده می شود. تعمیرکاران به جهت بهره بردن از این چسب، باید اشعه ماورای بنفش یا یووی را بکار گیرند.

درباره حلال چسب تعمیرات تلفن همراه

یکی دیگر از موارد بااهمیت در حوزه تعمیر LCD و تجهیزات برد تلفن همراه به جز چسب تعمیر، حل کننده چسب تلفن همراه است. بیشترین استفاده از این ماده، جدا کردن LCD خراب است و همین ۱ مورد کافی است که مهم بودن کیفیت این ماده را درک کنید؛ چون اگر کیفیت کم باشد، احتمال دارد به بخش های دیگر برد هم آسیب وارد شود. در کنار موارد بیان شده، این ماده را در پاک کردن لکه چسب باقیمانده بر روی LCD و نیز پاک کردن قاب و فریم موبایل از این لکه ها و نیز بخش ها و پایه های گوناگون برد بکار می-گیرند.

انواع گوناگون چسب تعمیرات گوشی و حلال آن

این چسب ها دارای انواع متنوع است که توسط شرکت های گوناگون ساخته می شود که در این بخش، مدل-های آن را بیان خواهیم کرد:

مدل تیوپی یا جامد: این مدل که حالت کِرِمی دارد، بیشتر در چسب هایی که باید در برابر حرارت مقاوم باشند، بکار می رفت. البته حل کننده هم هست؛ اما در مقایسه با چسب، کمتر در این شکل ساخته می شود.

مدل افشانه ای یا به شکل اسپری: این مدل که بیشترین استفاده را دارد، در سایزهای گوناگون ساخته می-شود و سهولت در بکار بردن و نگهداری، از فواید این نوع از این مواد است.

نوع تزریق با دستگاه: این نوع که بیشتر درباره چسب تلفن همراه است، حالت مایع داشته و توسط یک پروب می توان آن را به بخش های گوناگون تزریق کرد. این مدل برای تعمیرکاران پیشرفته استفاده می شود. استفاده از این دستگاه، کیفیت کار شما را به مقدار بااهمیتی زیاد خواهد برد.

مدل نواری: این نوع که تنها دربرگیرنده چسب تعمیرات گوشی است، فقط در پایان کار تعمیر LCD و جهت چسباندن و ثابت کردن آن بر روی بدنه استفاده می شود.

قیمت چسب تعمیرات گوشی

قیمت معلوم و معینی برای این چسب ها نمی توان بیان کرد؛ چون این قیمت با توجه به مارک، مدل و سایز این مواد فرق می کند و عموما گران ترین مدل این چسب تلفن همراه، مدل های چندکاره آن ها است. قیمت این کالاها نیز از ارز تاثیر می گیرد و با تغییرات آن، قیمت ها نیز فرق خواهد کرد.

جمع بندی: بهترین چسب تعمیرات گوشی را از کجا بخریم؟

کار تعمیر تلفن همراه در کنار دارا بودن اطلاعات کافی، محتاج تجهیزات خوب هم هست و اگر از تجهیزات نامرغوب و با کیفیت پایین بهره ببرید، دیگر مشتریان خود را نخواهید داشت. به همین خاطر، خرید چسب تعمیرات گوشی از مراکز شناخته شده و کیفیت مرغوب، خیلی اهمیت دارد؛ چون احتمال دارد با یک اشتباه، همه زحمات شما در تعمیر یک دستگاه به باد رود. برای انجام یک تعمیر باکیفیت و با دوام، بهتر است از مواد و ابزار تعمیراتی مناسب استفاده کنید. به همین دلیل توصیه می کنیم از چسب های باکیفیت استفاده کنید. شما می توانید باکیفیت ترین چسب های تلفن همراه را از فروشگاه سی و سه پل خریداری کنید. قیمت چسب تعمیر گوشی در فروشگاه سی و سه پل بسته به حجم و کیفیت چسب متفاوت است و بهترین قیمت چسب تعمیر گوشی را می توانید در این فروشگاه ببینید. تیم تخصصی سی و سه پل، تأمین کننده انواع قطعات تلفن همراه از جمله درب پشت، قاب و شاسی، شیشه دوربین، خشاب سیمکارت، باتری، دوربین، فلت شارژ و برد شارژ، فلت هندزفری، فریم ال سی دی، تاچ و ال سی دی، بازر، سنسور اثر انگشت، فلت پاور، فلت سیمکارت، فلت میکروفون، فلت مادربرد، کانکتور ال سی دی، کانکتور مادربرد، کانکتور و سوکت شارژ، کانکتور سیمکارت، چسب ال سی دی و چسب درب، درپوش یو اس بی، قلم و انواع لوازم جانبی با بهترین قیمت و کیفیت به همراه گارانتی و مهلت تست بوده و تمامی قطعات برندهای معروف مانند سامسونگ، اپل، سونی، شیائومی، ال جی، هوآوی، آنر، ایسوس، مایکروسافت، لومیا، بلک بری، اچ تی سی، لنوو و ... در مجموعه سی و سه پل قابل تهیه است. همچنین انواع لوازم تعمیرات موبایل مانند انواع چسب تعمیرات، پد نسوز و مگنت دار، انواع پیچ گوشی، لوپ، کیت تست و شوک باتری، پد نسوز و مغناطیسی، مایع شستشوی برد، قاب باز کن، هویه، پنس، مانیتور، شابلون، گیره برد و ... در فروشگاه سی و سه پل قابل عرضه است.

ادامه مطلب

فهرست

پیگیری سفارش

حساب کاربری

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم