مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد
جستجوی پیشرفته

انتخاب برند گوشی

صرف نظر کردن از این مرحله

انتخاب مدل گوشی

فلت شارژ - برد شارژ

165,000 تومان
برد شارژ سامسونگ گلکسی ام31  - ام315 عرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالا قابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلی نکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و...
150,000 تومان
برد شارژ شیائومی ردمی نوت 9  5جیعرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی...
150,000 تومان
برد شارژ شیائومی پوکو ام3 پرو عرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالا قابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی...
150,000 تومان
برد شارژ سامسونگ گلکسی ام02اس / M025کیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلی نکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می شوند....
165,000 تومان
برد شارژ شیائومی پوکو سی3کیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلی نکته: تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می شوند. برد...
150,000 تومان
برد شارژ شیائومی ردمی کا 20 / کا 20 پروعرضه قطعات موبایل شیائومی با کیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلی نکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی...
125,000 تومان
برد شارژ هوآوی وای5پی کیفیت ساخت بالا قابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلی نکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می شوند. برد شارژهایی...
175,000 تومان
برد شارژ شیائومی ردمی نوت 10 پرو مکسکیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می شوند....
165,000 تومان
برد شارژ سامسونگ گلکسی ام 21 / M215عرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلی نکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون...
165,000 تومان
برد شارژ شیائومی پوکو ام5 اسکیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلی نکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می شوند. برد...
125,000 تومان
برد شارژ هوآوی آنر 8 ایکسکیفیت عالیقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می شوند. برد شارژهایی که آی...
140,000 تومان
برد شارژ هواوی آنر 9 / Honor 9کیفیت عالی قطعاتقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می شوند. برد...
150,000 تومان
برد شارژ سامسونگ گلکسی آ02 اس عرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالا قابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی...
125,000 تومان
برد شارژ هوآوی وای5 لایت 2018 کیفیت ساخت بالا قابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلی نکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می شوند. برد...
120,000 تومان
برد شارژ شیائومی ردمی نوت 6 پروکیفیت عالیقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می شوند. برد شارژهایی...
120,000 تومان
برد شارژ هواوی جی 8 / G8کیفیت عالیقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می شوند. برد شارژهایی که آی...
175,000 تومان
برد شارژ سامسونگ گلکسی آ32 مدل فایو جی / A326عرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار...
175,000 تومان
برد شارژ سامسونگ  گلکسی ام 32  نسخه 5جی / ام326عرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلی نکته: تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی...
140,000 تومان
برد شارژ هوآوی Y3II - آنر بی 2کیفیت عالیقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می شوند. برد شارژهایی...
150,000 تومان
برد شارژ هوآوی پی 30 لایت / نوآ 4 ایعرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون...
120,000 تومان
برد شارژ هوآوی آنر 5 ایکس - ایکس 5 - جی آر 5 کیفیت عالیقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می...
165,000 تومان
برد شارژ سامسونگ گلکسی آ41 عرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالا قابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی...
185,000 تومان
برد شارژ هواوی نوا 5تی عرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالا قابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می...
150,000 تومان
برد شارژ شیائومی ردمی نوت 9 تیعرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی...
130,000 تومان
برد شارژ شیائومی ردمی نوت 8 پرو عرضه قطعات موبایل شیائومی با کیفیت ساخت بالا قابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و...
150,000 تومان
برد شارژ سامسونگ گلکسی آ 03 اس / آ 037عرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون...
165,000 تومان
برد شارژ هواوی آنر 8اس عرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالا قابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می...
175,000 تومان
برد شارژ سامسونگ گلکسی آ 13 5جی / آ 136عرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و...
140,000 تومان
برد شارژ شیائومی آ3عرضه قطعات موبایل شیائومی با کیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه...
715,000 تومان
برد شارژ سامسونگ گلکسی آ52اس / A528 عرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالا قابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون...
250,000 تومان
برد شارژ شیائومی ردمی نوت11 پرو نسخه 4G و 5Gکیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلی نکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می...
120,000 تومان
برد شارژ هوآوی آنر 10 لایتعرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه...
175,000 تومان
برد شارژ سامسونگ گلکسی آ 22 / آ 225کیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلی نکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می شوند....
200,000 تومان
برد شارژ شیائومی می 10 لایت عرضه قطعات موبایل شیائومی با کیفیت ساخت بالا قابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون...
250,000 تومان
برد شارژ شیائومی پوکو ایکس4 پرو 5Gکیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلی نکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می شوند. برد...
235,000 تومان
برد شارژ سامسونگ گلکسی نوت 5 دواسکیفیت عالیقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می شوند. برد...
120,000 تومان
برد شارژ هواوی پی اسمارت 2019کیفیت عالی قطعاتقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می شوند. برد...
200,000 تومان
برد شارژ هوآوی وای 7 پرایم 2019کیفیت ساخت بالامناسب برای جایگزینی با برد شارژ معیوبنکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می شوند. برد...
165,000 تومان
برد شارژ سامسونگ گلکسی ام 21 - 2021 / M215عرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلی نکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و...
125,000 تومان
برد شارژ هوآوی آنر9اعرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می...
145,000 تومان
برد شارژ هواوی وای6 اسکیفیت عالی قطعاتقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می شوند. برد شارژهایی که...
145,000 تومان
برد شارژ هواوی آنر 8آ عرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالا قابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می...
125,000 تومان
برد شارژ هواوی آنر 7 ایکس / Honor 7Xکیفیت عالیقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می شوند. برد...
150,000 تومان
برد شارژ سامسونگ گلکسی ام 30 / M305کیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلی نکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می شوند....
120,000 تومان
برد شارژ نوکیا 3.1 پلاسعرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می...
145,000 تومان
برد شارژ نوکیا 7کیفیت عالیقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می شوند. برد شارژهایی که آی سی دارند...
180,000 تومان
برد شارژ شیائومی ردمی 4کیفیت عالیقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می شوند. برد شارژهایی که آی...
120,000 تومان
برد شارژ هواوی آنر 10 / Honor 10کیفیت عالیقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می شوند. برد...
170,000 تومان
برد شارژ هواوی وای 9 2019 - اینجوی 9 پلاس عرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالا قابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و...
140,000 تومان
برد شارژ هواوی آنر 7سی عرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالا قابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می...
140,000 تومان
برد شارژ نوکیا 4.2عرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالاقابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و بدون آی سی عرضه می شوند....
150,000 تومان
برد شارژ سامسونگ گلکسی آ 8.0 - T295 - T290 عرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالا قابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار...
150,000 تومان
برد شارژ سامسونگ گلکسی آ01 کور - آ013 عرضه قطعات موبایل با کیفیت ساخت بالا قابلیت جایگزینی با برد شارژ معیوب قبلینکته:تفاوت برد شارژ آی سی دار و بدون آی سی:برخی از برد شارژهای موجود در بازار در دو نسخه آی سی دار و...
نمایش 1 تا 60 از 521 مورد

ممکن است که شما نیز این مشکل را داشته باشید که بعد از وارد شدن ضربه به موبایل هر قدر که سعی کنید، باز هم نمی توانید دستگاه را شارژ کنید. زمانی که تعمیرکار تلفن همراه دستگاه شما را می بیند، نخستین حرفی که می زند این است که ممکن است به برد یا فلت شارژ ضربه وارد شده باشد و اول مطمئن می شود که این دو قسمت سالم هستند یا خیر و سپس بخش های دیگر را بررسی می کند. مشکل شارژ نشدن گوشی دارای اهمیت زیادی است، چون اگر اسمارت فون شما شارژ نشود در واقع دستگاهی بلااستفاده محسوب می شود. البته دلایلی دیگر هم موثر بر شارژ نشدن تلفن همراه هست که می توان موارد زیر را نام برد: وجود ایراد یا اشکالی در پریز برق، ایراد در سوکت شارژ، ایراد در آداپتور شارژ یا سیم شارژ، ایراد در باتری موبایل، خرابی آی سی شارژ، وجود ایرادات نرم افزاری مانند نبود شناخت باتری و سایر عوامل. ما را همراهی کنید تا با توضیحات ما کاملا با فلت و برد شارژ آشنا شوید. اگر قصد خرید برد شارژ و فلت شارژ گوشی و آشنایی با عوامل موثر در قیمت فلت شارژ و قیمت برد شارژ را دارید، در ادامه با سی و سه پل همراه باشید.

فلت شارژ چیست؟

بد نیست که پیش از توضیح درباره فلت شارژ، اطلاع داشته باشیم که کدام قطعه را فلت می نامند و دارای چه مشخصاتی است. فلت سیم به مجموعه ای از سیم های الکترونیکی ظریف که به گونه ای صاف، انعطاف پذیر و رسانا کنار هم قرار دارند تا جریان های الکترونیکی را منتقل کنند، گفته می شود. فلت سیم در برد مدارهای الکترونیکی مانند رایانه همراه و موبایل استفاده می شود و به اسامی سیم فلت (Flat Cable)، فلت سیم (Cable Flat)، فلکس (Flex) و … نیز معروف است. قیمت فلت شارژ گوشی به عوامل مختلفی از جمله نوع گوشی، نوع باتری و نوع فلت شارژ بستگی دارد.

همانگونه که بیان کردیم فلت سیم به مجموعه ای از سیم های ظریف اشاره دارد که به گونه ای صاف بر سطحی صاف واقع شده اند. دو سر یک سیم لخت و به سوکت متصل هستند. فلت سیم، برد مادر را به ابزار فرعی و سایر قطعات دیگر متصل می کند. برای وصل کردن قطعات در طراحی اسمارت فون ها از فلت سیم به دلیل سهولت و کوچک و منعطف بودن استفاده می شود، چون اندازه قطعات الکترونیکی بخاطر ترقی خیلی کاهش یافته است. شما می توانید انواع فلت گوشی را در فروشگاه سی و سه پل خریداری کنید.

برد یا فلت شارژ برای انواع تلفن های همراه

فلت های گوناگونی در انواع تلفن های همراه برای اتصال برد مادر به سوکت و قطعات گوناگون دستگاه هست. با در نظر گرفتن اینکه هر فلت سیم دارای ماموریت خاصی است، برندهای سازنده تلفن همراه در طراحی انواع موبایل برای بخش های گوناگون از آن استفاده می کنند. کلیدهای خاموش و روشن، کم و زیاد کردن صوت، سوکت شارژ، Air Speaker، بازِر بلندگو و … در دستگاه های تلفن همراه دارای انواع فلت‌های نازک، بزرگ، و باریک به برد مادر اتصال می یابند. پس وقتی که به گوشی شما ضربه وارد می شود یا از دستتان می افتد و با ایراد شارژ نشدن دستگاه مواجه می شوید، سلامت فلت دستگاه اولین مسئله ای است که تعمیرکار چک می-کند. در صورتی که فلت شارژ از سوکت درنیامده یا آسیب ندیده باشد، تعمیرکار سایر موارد را بررسی خواهد کرد.

فلت شارژ و موارد استفاده از آن

مفصلا درباره فلت سیم حرف زدیم. فلت سیم دارای انواع گوناگونی است که استفاده های گوناگونی هم دارند. یکی از فلت هایی که مورد استفاده در تلفن همراه است، فلت شارژ است. این فلت در فرآیند انتقال شارژ از سوکت و اتصال دهنده شارژ دستگاه به مدار برد مادر و سایر مدارها به کار گرفته می شود. این فلت فقط جریان های الکترونیکی را به برد مادر پایه و سایر مدارها منتقل می کند. بعضی دیگر از گونه های فلت شارژ هم دارای ماموریت های گوناگونی هستند؛ بطور مثال نصب سوکت و اتصال دهنده شارژ، آنتن و میکروفن دهنی روی آن ها انجام می شود.

درباره برد شارژ موبایل و موارد استفاده از آن

برد موبایل از قطعات بنیادی در زمان شارژ شدن آن هستند. قطعاتی همچون سوکت شارژ موبایل، تعدادی خازن، دیود و سایر قطعات و نهایتا آی سی شارژ بر روی این برد قرار دارد. بیان این نکته ضروری است که میکروفون و سوکت هدفون نیز در بعضی از تلفن های همراه مثل سامسونگ گلگسی A9 بر روی برد شارژ نصب شده اند. برای مطمئن شدن از سلامت برد شارژ، باید دستگاه را باز کرده و بعد شارژر را به آن وصل کرده و بعد با استفاده از مولتی متر ولتاژ، به بررسی راه سوکت شارژ تا آی سی بپردازید تا متوجه شوید کدام قطعات دارای ولتاژ تقریبا 5 ولتی نیستند. حتما برای تهیه برد و یا فلت شارژ توجه داشته باشید که قطعه اصلی و دارای اصالت را بخرید، زیرا هم دارای کیفیت زیادتر و هم عمر زیادتری هستند. ضمنا احتمالا به دلیل کیفیت کمتر قطعات فرعی، نوسان های برقی رخ دهد و آسیب به سایر قطعات هم وارد شود. 

درباره فلت شارژ و موارد استفاده از آن

فلت های شارژ ماموریت دارند که انرژی و یا برق را به همه برد موبایل منتقل کنند و این امر را از قسمت برد شارژ به انجام می رسانند و جریان برق را از سوکت و اتصال دهنده ها دریافت کرده و به همه مدارها و برد پایه موبایل می رسانند. به بیان ساده تر ماموریت دارند که برق را برد به جریان بیندازند.

راهنمای خرید برد شارژ و فلت شارژ از سی و سه پل

فروشگاه سی و سه پل یکی از فروشگاه های معتبر در زمینه فروش قطعات موبایل، لوازم جانبی و لوازم خانگی با بهترین برند ها است. شما مشتریان عزیز می توانید انواع فلت شارژ و برد شارژ را در مدل ها و برندهای مختلف مانند شیائومی، هوآوی، نوکیا، اپل، ال جی، سونی، اچ تی سی و ... تهیه کنید و با بهترین قیمت و کیفیت در هر جای ایران تحویل بگیرید. تمامی محصولات و کالا های سی و سه پل با بهترین قیمت و کیفیت هستند. اگر قصد خرید فلت شارژ و خرید برد شارژ با قیمت مناسب را دارید، فروشگاه سی و سه پل می تواند یکی از بهترین انتخاب های شما باشد. زیرا بهترین قیمت فلت شارژ و بهترین قیمت برد شارژ را می توانید در سی و سه پل پیدا کنید.

ادامه مطلب

فهرست

پیگیری سفارش

حساب کاربری

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم